Er du nærværende?

Det siges, at graden af nærvær, vi kan opleve med et andet menneske, afhænger af vores evne hver især til at være nærværende med os selv, vores sansninger og vores følelsesliv – både i det lette og i det, som kan synes mere udfordrende.

At vores indre natur afspejles i vores ydre natur, og omvendt.

Kender du til følelsen af at være lidt ”ved siden af dig selv”? Når vi har flere bolde i luften som f.eks. arbejdsliv, partner, børn, fritidsinteresser, familie, venner, kæledyr med mere, så kører livet somme tider i højt tempo.

Flere af os har de sidste par år desuden skullet tilpasse os pludselige ændringer i vilkår omkring job, skole og samvær, og hvordan går det så lige med at nå at mærke os selv?

Hvordan har vi det virkelig inderst inde?

Mit ønske er at hjælpe dig hen imod en tilstand af nærvær med dig selv.

Vores hjerne er ofte beskæftiget af minder fra fortiden eller tanker om fremtiden.
Når kroppen inddrages, kaldes vi til en tilstand af NU, og så kan vi åbne os for dybere sansninger og arbejde med det, som fylder og kræver vores opmærksomhed.

Skjuler du sider af dig selv?

Har du sider, du sjældent viser andre? Eller måske ikke helt selv vil stå ved? Og alligevel popper de op i tanker og muligvis også adfærd?

Det kan føles som at forsøge at holde en oppustet badebold under vandet med én hånd. Presset er der konstant, og det kan knibe med balancen, og pludselig springer badebolden op over vandoverfladen og flyver i en retning, som virker tilfældig og ukontrolleret.
Måske rammer den endda utilsigtet et andet menneske.

Det kan også være meget mere subtile ting, som får dig til at holde dig tilbage i livet og måske ikke helt turde tage din plads.

Jeg arbejder ud fra en rummende tilgang til alt, hvad der er dig, og alt hvad der er aktivt i dig.
I arbejdet med persondele vil du få mulighed for at lære dig selv dybere at kende.

Når vi f.eks. inddrager kroppens lyd, bevægelse, åndedræt, masker mm. i terapien kan du få en sanset og følt oplevelse af sider i dig, som du kan lære at genkende og opdage, inden du ubevidst fortsætter gamle strategier og adfærd.

Du får simpelt hen muligheden for at møde dig selv på andre måder, som kan give dig en større grad af forståelse og mestring af, hvad det vil sige at være dig.

Nu kan du se dig selv, og hvad så nu?

Bevidsthed er at kunne betragte sig selv og se sig selv udefra.
At kunne se sig selv i et nyt lys.
Med bevidsthed får du selvkendskab.

Et naturligt næste skridt kunne være at lade bevidsthed og adfærd gå hånd i hånd.

”Nu kan jeg se det her, hvordan skal jeg så praktisere det helt konkret”?

At kroppen husker, er næppe nyt for dig. Vi kan lige så godt benytte os af denne gave – kropshukommelsen – når vi skal integrere vores bevidsthed ud i vores adfærd.